Kursevi


Excel PRO

Analizirajte podatke, pravite izveštaje i donesite prave odluke

Jednodnevni kurs naprednih tehnika Excel-a

Kurs će se održati u Hotelu Ramada u Podgorici u sredu 11. maja sa početkom u 9 časova2BI je razvio dokazani sistem koji će vam omogućiti da koristite Excel na poslu ili studijama tako da mnogo jednostavnije i brže rešavate svakodnevne situacije.Cijena za učešće na kursu iznosi 47€.

Svidjela mi se cjelokupna organizacija kursa, kako predavanja, tako i pripreme i obavještenja o kursu. Predavanje je bilo korisno i primjenljivo u mojoj sferi poslovanja.” - Đuro Rajković, Finance Plus

Dobar izbor tema; interesantna prezentacija, dopunjena "primjerima iz života", vrlo korisno i vrlo prijatno. Organizacija odlična!“ - Slobodanka Nikolić, Wurth

Razjašnjeno je korišćenje VLookUp funkcije, kao i Pivot tabele. Predavanje je bilo sadržajno i interesantno.“ - Vesna Kotlaja, Bar Kod

Zanimljiv način prezentiranja, sa puno korisnih informacija i bez nepotrebnih detaljisanja.“ - Milica Šćepanović, VIP Broker diler

Veoma korisno da se nauči nešto novo, da se obnovi zaboravljeno i da se nauči kako na lakši način doći do rezultata uz što manje potrošenog vremena. Super ste, kreativni ste i što je najbitnije umete da preneste znanje i iskustvo. Hvala 2BI!!“ - Marija Petrović, Sincommerce

"Opravdali ste moja očekivanja, i voljela bih da prisustvujem opet nekom narednom sličnom kursu." - Anđela Raičković, Finance Plus

"Korisni savjeti koji se odnose na pisanje i slanje email-a, a na koje najčešće ne obraćamo pažnju. Razjašnjeno je korišćenje VLookUp funkcije, kao i Pivot tabele. Predavanje je bilo sadržajno i interesantno." - Vesna Kotlaja, Bar Kod

"Dosta korisno. Svaka čast organizaciji kursa!" - Igor Jaredić, Ramel

"Imam samo pozitivne komentare, vrlo sam zadovoljan predavanjima." - Marko Madžgalj, Fidija d.o.o.

Većina nas, svaki dan ima potrebu da obrađuje podatke, donosi određene zaključke i prezentuje ih sebi ili drugima. Od toga koliko smo dobri u ovome, može zavisiti napredovanje u karijeri ili dobijanje veće plate. Bez obzira na to da li koristimo program za poslovanje ili ne, Excel je postao nezaobilazni alat za rad. Ukoliko želite da napravite neku analizu koji ne podržava vaš program za poslovanje, mnogo je jednostavnije to napraviti u Excelu u odnosu na angažovanje programera da izmeni program (npr., prebacite listu prodaje u excel i onda napravite izvještaj koji vam povezuje kvartal u godini, ukupan iznos prodaje i region (sjever, jug, središnji)). Ukoliko ne koristite program za poslovanje, vjerovatno je da već korisite različite mogućnosti svakog dana kako bi napravili fakture, analizirali troškove ili uporedili rezultate rada ove i prethodne godine.


Da li ste spremni da uložite 1 dan i naučite napredne tehnike Excel-a čija primena će vam omogućiti da krenete sa posla na vreme svakog dana?


Vrijeme uloženo u ovaj kurs, kao i vrijeme koje ćete uložiti u izradu domaćih zadataka nakon odslušanog kursa, može biti jedna od vaših najboljih investicija ove godine.


Neke od konkretnih stvari koje ćete znati da uradite nakon kursa:

 • Kada imate u jednoj ćeliji šifru proizvoda i naziv proizvoda zajedno navedene, kako da ove podatke odvojite u dve ćelije tako da u jednoj bude samo šifra proizvoda a u drugoj samo naziv proizvoda.
 • Kada imate tabelu u kojoj su navedeni artikli koji se nalaze na različitim policama u vašem skladištu i svaki od njih pripada određenoj grupi proizvoda, kako da sortirate tabelu tako da se prvo grupišu podaci po policama na kojima se nalaze, a onda i po grupama proizvoda kojima pripradaju istim polica.
 • Kada imate tabelu koja u kojoj su popisani proizvoda koji se nalazi u magacinu sa različitim podacima koji se odnose na serijski broj, količinu, mesto na kome se nalaze i magacinu i slično, kako da napravite pomoćnu tabelu u kojoj ćete moći samo da ukucate serijski broj a da vam se pojavi količina proizvoda za taj serijski broj. 
 • Kada imate tabelu u kojoj se nalazi prodaja proizvoda za prethodne 3 godine za svaki mjesec, kako da napravite nove tabele koje će prikazivati samo sledeće grupe podataka: Prosječna prodaja svakog od proizvoda za svaku od godina, Uporedni prikaz u procentima prodaje proizvoda po mjesecima u odnosu na poslednju godinu, Ukupna prodaja za svaku od godina.
 • Kada radite popis artikala u magacinu i znate da količina svakog od artikla mora biti cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, kako da napravite tabelu u kojoj će jedino biti moguće upisati cijele brojeve koji su veći ili jednaki nuli. 
 • Kada napravite šablon za fakturu u Excel-u, kako da se svaki put pojavi tekući datum u polju datuma izdavanja fakture.
 • Kada je potrebno je da vaš kolega popuni dio tabele na kojoj radite, ali ne želite da slučajno promijeni funkcije u nekim ćelijama tabele, kako da zaštite ove ćelije da ne mogu da se mijenjaju, te da je moguć upis samo u ćelijama gde želite da se popune podaci.


Agenda

9:00 – 9:45 Modul 1. - Kako da prilagodite podatke koje uvezete iz programa za poslovanje svojim potrebama

9:45 – 9:55 Pauza

9:55 – 10:40 Modul 2. - Kako da sortirate, filtrirate, sumirate i povežete podatke koji su vam važni (VLOOKUP, SUBTOTAL)

10:40 – 10:50 Pauza

10:50 – 11:35 Modul 3.1. Kako da formirate podatke koji su važni za kreiranje izveštaja i donošenje odluka (PIVOT TABELE) 

11:35 – 12:10 Pauza za kafu i osvježenje

12:10 – 12:55 Modul 3.2. Kako da formirate podatke koji su važni za kreiranje izveštaja i donošenje odluka (PIVOT TABELE) 

12:55 – 13:05 Pauza

13:05 – 13:50 Modul 5. - Kako da kontrolišete unos podataka i smanjite mogućnost greške

13:50 – 14:00 Pauza

14:00 – 14:45 Modul 6. - Stvari koje vam niko nije rekao

 

Sadržaj kursa:

Modul 1. - Kako da prilagodite podatke koje uvezete iz programa za poslovanje svojim potrebama

Kada uvezete podatke iz programa za poslovanje, ili dobijete podatke od saradnika, oni često nisu spremni odmah za analizu. Biće potrebno da odvojite podatke koji se nalaze zajedno u ćeliji ili ćete trebati da izdvojite samo poslednjih nekoliko cifara iz serijskog broja, ili će svuda biti velika slova i slično. Zbog ovoga je pre bilo kakve analize, potrebno podatke prilagoditi vašim potrebama. U ovom modulu ćemo vam pokazati 7 funkcija koje će vam pomoći u ovome. Svaka od funkcija je objašnjenja na konkretnom primeru iz prakse


Funkcije koje ćemo vas naučiti u ovom modulu su: LEFT/RIGHT, TRIM, CONCATENATE, TEXT TO COLUMNS, AND, PROPER.

Modul 2. - Kako da sortirate, filtrirate, sumirate i povežete podatke koji su vam važni (VLOOKUP, SUBTOTAL, SORT, FILTER)

Prvi nivo analize se obično odnosi na izdvajanje podataka koji su nam važni i njhovo povezivanje. Imaćete potrebe da sortirate podatke ali i da ih filtrirate po određenom kriterijumu. Samo sortiranje i filtriranje ima smisla tek kada primenite određeni proračun na izdvojene podatke. U ovom modulu ćemo vas naučiti kako da izračunate podsume za podatke koje ste izdvojili sortiranjem ili filtriranjem. Osim izdvajanja podataka, veoma korisno je i povezivanje podataka po određenom kriterijumu. U ovom modulu ćemo vas naučiti kako možete povezivati podatke iz više tabela i kreirati nove grupe podataka.  

Funkcije koje ćemo vas naučiti u ovom modulu su: VLOOKUP, SUBTOTAL, SORT, FILTER.

 

Moduli 3. i 4. - Kako da formirate podatke koji su važni za kreiranje izveštaja i donošenje odluka (PIVOT TABELE)

Nekada podaci koje imate nisu dovoljni za kreiranje izveštaja i donošenje odluka. U takvim slučajevima ćete postojeće podatke iskoristiti za kreiranje novih grupa podataka koji su vam potrebni za analizu. Kreiranje novih grupa podataka radite tako što sa postojećim podacima realizujete određene operacije u skladu sa kriterijumom koji vam je važan. Tako na primer možete da saberete sve podatke koji su vezani za određene godine, ili određene regione, a nakon toga upoređujete dobijene rezultate po godinama ili po regionima. Sve ovo radite pomoću PIVOT TABELA za koje smo odvojili čak 2 modula u ovom kursu.

Ova dva modula su u celini posvećena Pivot tabelama.

Modul 5. - Kako da kontrolišete unos podataka i smanjite mogućnost greške

Prave odluke možete donositi jedino ako su podaci na osnovu kojih ih donosite ispravni. Zbog ovoga je važno smanjiti mogućnost pojave greške tokom samog unosa podataka. Prvi način da smanjite mogućnost greške je da ograničite koja vrsta podataka se može uneti u ćeliju. U ovom modulu ćemo vas naučiti kako da ograničite da se u ćeliju mogu uneti samo celi brojevi, ili samo tekst određene dužine ili samo jedinstvene vrednosti. Pored toga pokazaćemo vam kako možete da omogućite da se u ćeliju može upisati samo neka iz liste vrednosti koju vi odredite. Drugi način je da sprečite promenu sadržaja u određenim ćelijama kako ih neko ne bi slučajno. U ovom modulu ćemo vas naučiti kako da zaštite ćelije da se ne može menjati njihov sadržaj.

Mogućnosti Excela koje ćemo vas naučiti u ovom modulu su: Validacija podataka, Zaštita radnog lista i čitavog dokumenta

 

Modul 6. - Stvari koje vam niko nije rekao

Na svakom kursu, tokom pauza i posle kursa nam priđete da nas pitate kako možete rešiti neku situaciju koju imate na poslu i za koju niste sigurni da li radite na najefikasniji način. Kada vam kažemo jednostavno rešenje, obično nam kažete "Zbog čega nam ovo niko nije rekao?..." . Ovaj modul se sastoji od konkretnih primera gde vam pokazujemo kako možete neke svakodnevne stvari uraditi na brži način. Između ostalih stvari pokazaćemo vam kako da radite sa vremenima i datumima, kako da se lakše snađete u formiranoj tabeli koju vam neko drugi pošalje, kako da ostavite komentare u dokumentu koji vi šaljete drugome, i još po nešto.

 

O predavaču:

Željko Popović, zajedno sa svojim kolegama iz 2BI-a pomaže pojedincima i preduzećima da rade bolje koristeći informacione tehnologije.

Prethodnih 6 godina, često su ljudi tražili savjete od njega i njegovih kolega, kako da urade nešto u Excel-u, na lakši i jednostavniji način. Sve što je naučio za prethodnih 6 godina, pretočio je u 2 jednodnevna kursa Excela, Nauči Excel i Kreativni Excel.

Njegove kurseve su pohađali između ostalih i zaposleni iz CKB banke, Erste banke, Komercijalne banke, Telekoma, Leda, Montenegro Stars grupe (Hotel Splendid), Podravke, Jugopetrola i više od 30 drugih kompanija u Crnoj Gori. Tokom prethodne 3 godine, više od 400 ljudi je pohađalo ove kurseve.Nakon odslušanog kursa dobijate:

 • Uvjerenje o odslušanom kursu (diploma)
 • Skriptu sa cjelokupnim materijalom koji je predavan na kursu, sa svim objašnjenjima korak-po-korak
 • Excel dokument sa svim što je urađeno na kursu
 • 4 domaća zadatka, jednom nedeljno tokom četiri nedelje, kojim utvrđujete znanje stečeno na kursu 

Cijena za učešće na kursu iznosi 47€.

I, samo da budemo sigurni da ćemo vam pružiti mnogo više nego što uložite u ovaj kurs, pripremili smo sledeće bonuse za vas:

 

1. Bonus: 101 Excel skraćenica sa tastature (E-knjiga)

Za vas smo pripremili 101 skraćenicu sa tastature koja će vam ubrzati svakodnevni rad. U knjizi smo naveli skraćenice za unos podataka, kretanje kroz radni list, formiranje tabela i pivot tabela i još mnogo toga.

 

2. Bonus: Komplet šablona u Excel-u

Za vas smo pripremili gotove šablone koje možete da već sutradan koristite za svoje potrebe tako što ćete postaviti logo i boje vaše kompanije:

 • Faktura
 • Otpremnica
 • Univerzalni kalendar za svaku godinu

 

3. Bonus: Kratki video saveti

Za vas smo pripremili 3 kratka video saveta u kojima dajemo dodatno objašnjenja vazano za upotrebu VLOOKUP funkcije i PIVOT tabela