< Blog
#103: Montaža PV panela na krov ili na zemlju?

Solarni fotonaponski paneli, mogu biti instalirani na krov, na zemlju ili na stub koji se nalazi na zemlji. Koje od ovih rešenja je najbolje, zavisiće od više faktora. Mi za sada u Crnoj Gori imamo mogućnost postavljanja PV panela samo na krov objekta. Zakonom još nije regulisano postavljanje panela na zemlju.

Većina solarnih panela se instalira na krov jer je ovo rešenje jeftinije i ne zahteva dodatni prostor. Veoma je bitno da se uzme u obzir tip krova tj, podloge koja se nalazi na objektu jer će to odrediti sistem kojim će se paneli postaviti na krov. Postoje tri osnovna načina instalacije panela na krov objekta.

Montaža panela u ravni krova


Najčešći način instalacije na krov je montiranje panela u ravni sa krovom pomoću metalnih nosača sa svake strane panela koji ga drže paralelno sa krovom. Između panela i krova se ostavlja obično 50-100 mm rastojanja kako bi se ostvarilo strujanje vazduha ispod panela. Na taj način se paneli hlade što je bitno zbog efikasnosti i njihovog veka trajanja.

Prednosti:

 • Primenljivo je za bilo koju veličinu sistema
 • Pogodno za vetrovite oblasti
 • Fleksibilnost u pogledu nagiba i orijentacije panela
 • Minimalni uticaj na slivnik krova

Mane:

 • U zavisnosti od tipa krova, može se javiti potreba za probijanjem krova, što ukoliko se obavi nestručno, može dovesti do prokišnjavanja.
Montaža panela pomoću tegova


Ovaj način kačenja panela koristi tegove koji ih pritiskaju na krov. Ovakvo rešenje pruža uštedu vremena montaže kao i troškova ali predstavlja dodatni izazov postavljanja tegova na krov. Takođe paneli su u ovom slučaju više razdvojeni pa je samim tim potrebno imati više prostora na krovu.

Prednosti:

 • Nema potrebe za probijanjem krova
 • Brža instalacija, manji troškovi
 • Nagib panela se može prilagođavati pomeranjem i do 20 stepeni

Mane:

 • Povećano opterećenje krova od dodatne težine
 • Manje pogodno rešenje za zone sa jačim vetrovima
 • Ograničena primena zbog određenih uslova, tipa nagiba krova i visine zgrade
Hibridni nosač

Ovaj sistem koristi neke od elemenata oba prethodno opisana sistema kačenja panela.

Prednosti:

 • Minimalno bušenje krova
 • U zavisnosti od modela, montaža može biti brza
 • Omogućava prilagođavanje rešenja na osnovu faktora kao što su granica opterećenja od tereta i vetra

U nekim slučajevima krov zgrade nije najpogodniji za montažu PV sistema što je posledica kompleksnosti krova, senke i mnogih drugih faktora. U ovom slučaju je rešenje instalacija panela na zemlji.

Standardna montaža PV panela na zemlji


Za ovaj sistem se koristi metalni ram u obliku mreže. Solarni paneli mogu biti prikačeni tako da budu fiksirani ili da se njihov ugao može prilagođavati. Za ovaj tip kačenja panela, površina zemlje se mora pripremiti na određeni način.

Montaža PV panela na stub koji se nalazi na zemlji


Ovo je jednostavan način montaže panela na vrh ili sa strane stuba. Stubovi su pričvršćeni pomoću betona ili su nabijeni direktno u zemlju. Orijentacija panela se može nameštati ručno ili mehanički.

Krovnu instalaciju karakterišu niži troškovi, manje šanse da dođe do oštećenja i veća primena u vetrovitim područjima, dok instalacije na zemlji pružaju lakše održavanje i veću mogućnost podešavanja orijentacije panela. Izbor tipa montaže PV sistema zavisi od više faktora uključujući krov, imanje i najvažniji od svih -budžet.

Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.