2BI Usluge i proizvodi


Molimo vas da odaberete tip vaše kompanije

Saznajte više >>> Kompanije koje koriste osnovne funkcionalnosti informacionih tehnologija

Kompanije koje koriste osnovne funkcionalnosti informacionih tehnologija

Ovaj tip kompanije odnosi se na one kompanije koje uglavnom koriste samo osnovne funkcionalnosti informacionih tehnologija, kao što su: Microsoft Office alati, štampanje, skeniranje i slično. Ove kompanije po pravilu nemaju specijalizovani poslovni softver koji svakodnevno koriste.

Saznajte više >>> Mikro i mala kompanija - ispod 10 zaposlenih

Mikro i mala kompanija - ispod 10 zaposlenih

Za razliku od prethodnog primjera, ovaj tip kompanije koristi osnovne funkcionalnosti informacionih tehnologija (kako je to navedeno u prethodnom primjeru) + neki tip poslovnog softvera, kao što mogu biti: knjigovodstveni softver, magacinsko poslovanje, upravljanje sa specijalizovanim mašinama...

Saznajte više >>> Kompanija srednje veličine - ispod 100 zaposlenih

Kompanija srednje veličine - ispod 100 zaposlenih

Ovaj tip kompanije koristi naprednije funkcionalnosti informacionih tehnologija, kao što su: Microsoft Office alati, mrežno raspoređeni štampači, backup podataka (centralizovan ili ne), osnovne varijante kontrole pristupa sistemu, antivirus sistem i sl.  + poslovni softver.

Saznajte više >>> Velika kompanija ili finansijska institucija - preko 100 zaposlenih

Velika kompanija ili finansijska institucija - preko 100 zaposlenih

Velike kompanije ili finansijske institucije koriste profesionalne funkcionalnosti informacionih tehnologija, kao npr.: Microsoft alati (Office, AD...), centralizovani backup sistemi, korporativni anti virus sistemi, sigurnosni sistemi, interni mail serveri i sl. + set poslovnih softvera. U ovom slučaju postoje posebno izražene potrebe za poštovanje sigurnosnih parametara.