2BI Usluge i proizvodi


Da li je poslovanje vašeg preduzeća sigurno – zaštita podataka?

U današnje vrijeme poslovni procesi se odvijaju mnogo brže nego u prošlosti. Da bi se tome prilagodile kompanije uvode sve veće i komplikovanije IT sisteme. Ovi sistemi imaju ulogu ubrzavanja procesa unutar kompanije tako što omogućavaju bržu komunikaciju kako između zaposlenih tako i sa klijentima - papirna dokumenta se zamjenjuju njihovim elektronskim ekvivalentima, razmjena podataka je značajno ubrzana, količina podataka je uvećana i sl. Ovo stvara velike pogodnosti ali, i neke probleme.

Dakle, podaci kompanije predstavljaju srce njenog biznisa. Svaka kompanija je utrošila mnogo vremena, novca i truda u stvaranje tih podataka. Ugovori, ponude, računi, fakture, elektronska pošta, fotografije, procedure rada, uputstva, aplikacije... čine neprocjenjivu vrijednost kompanije koja se ne smije izgubiti.

Zamislite situaciju gdje užurbano radite na projektu koji je skoro pri kraju, jer se približava rok za njegovu realizaciju, a onda nekoliko sati prije završetka, kompjuter na kome je sve rađeno otkaže i svi podaci na njemu postanu nedostupni ili izgubljeni. Iako najčešće pomislite „Pa dobro, neće se valjda to baš meni desiti?“, istina je da je to sasvim moguće, a još veća istina je da se to dešava – puno češće nego što, nadamo se, možete i da zamislite.

Podaci su direktno povezani sa efikasnošću kompanije. Gubitak, ili privremena nedostupnost ovih podataka mogu ugroziti uspješno poslovanje i stečene pozicije. U slučaju većih havarija poslovanje može biti trajno ugroženo. Gubitak podataka može ugroziti reputaciju kompanije, njen kredibilitet kod klijenata i poziciju na tržištu.

Pored otkaza komponenti u samom računaru, u današnje vrijeme čest razlog za gubljene podataka jesu različiti virusi i drugi negativni uticaji kojima su računari izloženi korišćenjem Interneta bez koga se svakodnevno poslovanje više ne može ni zamisliti.

Da biste prevazišli ove situacije, potrebno je djelovati unaprijed, tj., potrebno je pripremiti se za potencijalne otkaze sistema i prihvatiti ih kao normalnu pojavu. To se postiže kroz implementaciju bekap procedura (softverskih, ali i u redovnim procedurama rada), odnosno vršenje redovnog bekapa podataka.

Posjedovati bekap podataka znači imati kopije svih važnih dokumenata odvojeno od uređaja na kojima se nalaze, te u slučaju kvara tog računara ovi podaci neće biti izgubljeni.

Osnovni nivo bekapa je zaštita od gubitka podataka usled kvara na uređaju na kojem se ti podaci nalaze. Ovo se ostvaruje tako što se ti podaci kopiraju na neki drugi uređaj ili medijum koji je specijalno predviđen za tu svrhu. To može biti optički medijum (CD, DVD, trake), mrežni hard disk, server sa specijalizovanim softverom i slično.

Viši nivo zaštite podataka je zaštita od prirodnih katastrofa ili uništenja prostorija. Da bi se obezbijedili od ovoga, potrebno je čuvati kopije podataka van prostorija kompanije, po mogućnosti u nekoj za to specijalizovanoj prostoriji (npr. sef u banci). Podaci se periodično kopiraju sa bekap uređaja u kompaniji na prenosivi medijum (USB disk, CD, DVD, trake) i transportuju se do za to predviđene lokacije. Na ovaj način podaci vaše kompanije dodatno se štite od uništenja prostorija gdje se nalaze računari vaših zaposlenih kao i uređaji za bekap. Takođe, podaci su sigurni i u slučaju vandalizma, pljački...