2BI Usluge i proizvodi


Besplatno na godišnjem nivou

Koristeći naše proizvode, Vaša kompanija može ostvariti uštede na različitim nivoima, čime ćete naše usluge dobiti praktično potpuno besplatno.

Bilo da tek treba da formirate IT sistem ili želite nadogradnju postojećeg, suočićete se sa mnogim troškovima. Nabavka odgovarajućeg hardvera u skladu sa zadacima koji treba da se izvršavaju na njemu zahteva ozbiljnu analizu ponuda na tržištu. Kupovina jeftine opreme inicijalno štedi novac, ali nemogućnost realizacije zadataka čini je neupotrebljivom, te se ona najčešće preusmjerava na neki drugi zadatak, a ponovo se ulaže u skuplju opremu čime se pravi dodatni trošak. Sa druge strane kupovina skupe opreme, čiji će kapaciteti biti iskorišćeni samo 40% ili 50 % takođe je nepotreban trošak. Konsultacije sa nama omogućiće da nabavite najbolju moguću opremu u skladu sa Vašim mogućnostima i potrebama i izbegnete nepotrebno trošenje novaca. Dugogodišnjom saradnjom sa mnogim dobavljačima u Crnoj Gori omogućili smo našim klijentima nabavku opreme uz dodatni popust.

Računari ne mogu da rade bez softvera koji se instalira na njima. Kupovina licenciranog softvera je često obavezna, makar kada je u pitanju operativni sistem i MS Office. Cijene zavise od velikog broja faktora (broj računara, da li se program kupuje uz računar ili ne, da li ste prethodno imali licenciran softver...), tako da uz našu pomoć, sigurno možete odabrati najjeftinije rešenje. Međutim, ne mora se uvijek nabaviti licenciran softver. Postoji veliki broj potpuno legalnih, besplatnih programa za različite operacije koje se obavljaju u svakodnevnom radu. Mi ćemo pronaći ovakve programe za Vas, instalirati ih, naučiti vas kako da ih koristite i na taj način uštedeti novac koji biste potrošili na kupovinu licenciranog softvera.

Prosječan period vremena nakon kojeg se može zamijeniti računarska oprema je 4 godine. Nakon isteka ovoga perioda ne mora se uvijek kupiti novi računar. U zavisnosti od vrste posla koji se obavlja, uz manju nadogradnju računar se može uspješno koristiti još najmanje 2-3 godine.

Dakle, 2BI će pregledati stanje postojećeg računara, te predložiti nadogradnju (proširenje HDD, dodavanje memorijskih modula, promjena grafičke karte,...) čime ćete dobiti unapređenje karakteristike uz minimalno ulaganje. Takođe, napravićemo i spisak računara koji su za zamjenu i predložiti periodiku kako bi ti troškovi imali što manji uticaj na poslovanje kompanije.

Uštede koje se mogu ostvariti racionalnim korišćenjem mrežnih resursa kao što su štampači i skeneri mogu biti zavidne. Neophodno je ispoštovati procedure za štampanje dokumenata koje će propisati naši inženjeri, a koje će biti u skladu sa vašim željama i raspoloživim resursima. Ovim procedurama odredićemo koja se dokumenta štampaju lošijim (draft/economy) kvalitetom, koja se štampaju dvostrano, a koja u boji, te koji korisnici mogu koristiti određene štampače.

Računarska oprema svakodnevno zastarijeva tako da možemo reći da je najskuplji onaj računar koji se ne koristi svaki dan. Ponekad je potrebno imati notebook računar koji može da se ponese na službeni put, seminar ili predavanje. Kupovati računar samo za ovakve potrebe je neracionalno. 2BI Vam omogućava da uz minimalnu nadoknadu iznajmite notebook računar na kome će biti instalirani programi prema Vašoj želji i koji će ispuniti sve Vaše zahtjeve.

Na ove i slične načine 2BI pomaže svojim klijentima, a cijena usluge se u potpunosti opravdava navedenim unapređenjima.

Kroz kontrolu troškova, odabir optimalnog softvera i hardvera, inteligentne investicije u IT sistem, 2BI će u potpunosti opravdati trošak koji će Vaša kompanija imati prema nama, a sa druge strane, u velikom broju slučajeva, obezbijediti i dodatne uštede čime ćete dodatno umanjiti troškove.