2BI Usluge i proizvodi


Tip kompanije koja koristi samo osnovne funkcionalnosti informacionih tehnologija

Opis usluga i proizvoda

Kroz proces iznajmljivanja IT usluga možemo ponuditi:

 1. Projektovanje i razvoj vašeg informacionog sistema;
 2. Održavanje računara i mreža;
 3. Instalacija potrebnog softvera i njegovo administriranje;
 4. Redovan backup podataka;
 5. Sigurna komunikacija sa Internet mrežom;
 6. Nabavka opreme ili softvera (mi ne prodajemo softver i/ili opremu, ali vam možemo pomoći da je nabavite);
 7. Konsultacije i tehnička podrška;
 8. HELP DESK – telefonska podrška;
 9. Povezivanje udaljenih lokacija (filijala) na razne načine – u principu bira se onaj najpovoljniji i najoptimalniji za vašu kompaniju;
 10. Iznajmljivanje opreme / na dan npr. Laptop za prezentacije na seminarima i sl...
 11. Hardverske reparacije računara;

U nastavku teksta možete naći više informacija o cijenama i uslovima saradnje, kao i praktične primjere i dodatna objašnjenja.

Praktično...

U slučaju da dođe do prestanka rada nekog dijela sistema preduzeća, vaša odgovorna osoba daje nalog za otklanjanje kvara kompaniji 2BI. 2BI tim, po usaglašenim procedurama, kreće u proces otklanjanja kvara, a Vas obavještava o statusu i rokovima u kojima će kvar biti otklonjen.

Naprimjer, ako neki od računara prestane da funkcioniše, 2BI će angažovati svoje ljude koji će doći na lice mjesta i otkloniti kvar u najbržem mogućem roku, a u skladu sa prioritetima. Važno je napomenuti da će 2BI vršiti stalni pregled funkcionisanja sistema, tako da će se broj kvarova svesti na minimum. Cilj je da se djeluje preventivno na cjelokupan sistem.

Praktičan način funkcionisanja određenih poslovnih procesa (backup podataka, otklanjanje virusa...), kao i primjer kalkulacije ukupne cijene pogledajte na stranici primjer funkcionisanja određenih procesa.

1. Saradnja po principu garantovanog odziva

Usluga Cijena
Osnovna cijena održavanja računara 20€ mjesečno po računaru
Osnovna cijena održavanja servera 50€ mjesečno po serveru
Osnovna cijena održavanja mreže 50€ mjesečno po uređaju

 

2. Saradnja po pozivu

Grupa poslova Cijena/sat
Rad na održavanju računarskih mreža i servera 45€/sat
Rad na održavanju računara 20€/sat
Podrška prilikom planiranja i otvaranja novih filijala 45€/sat

Za svaku intervenciju je potrebno dodati i fiksni iznos u zavisnosti od pripadajuće zone.

 

Lista zona i pripadajućih gradova

Zone Gradovi Cijena
Nulta Podgorica 5€
Prva Nikšić, Cetinje 30
Druga Bar, Budva, Kolašin, Mojkovac 40
Treća Ulcinj, Tivat, Kotor, H. Novi, Plužine 50€
Četvrta Pljevlja, Berane, B. Polje, Rožaje 60€

* PDV nije uračunat u cijenu.

U cijenu nisu uključene:

 • Softverske licence;
 • Hardverske komponente;