2BI Usluge i proizvodi


Analiza IT troškova preduzeća

IT troškovi preduzeća mogu se analizirati kroz sledeće cjeline:

Inicijalni troškovi

Troškovi nabavke hardvera, softvera i ostale opreme. Nekada je potrebno prethodno izraditi projekat IT sistema koji se želi postaviti. Pod hardverom se podrazumijevaju računari, monitori, štampači, skeneri, tastature, miševi, slušalice,...Softver čine svi programi neophodni za rad sistema, kao što su Office, AutoCAD, razni programi za knjigovodstvo, specijalni programi za animaciju, dizajn, ili neku drugu potrebu. U ostalu opremu možemo uključiti mrežnu opremu za povezivanje računara međusobno, te opremu neophodnu za povezivanje računara sa internetom, kao što su ruteri, svičevi, firewall-ovi, ...

Instalacioni i montažerski troškovi

Oprema koja je kupljena, mora se montirati na radna mjesta i povezati. Javljaju se troškovi nabavke mrežnih kablova, utičnica, produžnih kablova... Nakon montaže, provjerava se da li je sve dobro povezano i da li sve dobro funkcioniše. Softver se često instalira uz pomoć ovlašćenih lica.

Troškovi softvera i nadogradnja softvera

Povremeno je potrebno obezbijediti dodatne primjerke programa, usled recimo širenja IT. Takođe, sa vremena na vrijeme određeni programi zastarijevaju, tako da je neophodna nabavka nove verzije programa.

Troškovi obuke

Zaposleni se obučavaju za korišćenje programa, te se javljaju troškovi kursa i troškovi odsustva zaposlenih, za vrijeme rada, radi pohađanja kursa.

Troškovi IT podrške

Troškovi plata zaposlenih u IT sektoru, ili troškovi IT podrške koja se obezbjeđuje od strane druge firme. Ovdje treba ukalkulisati i troškove zastoja u radu dok određeni segmet IT opreme ne funkcioniše.

Troškovi održavanje mreže

Korišćenje Interneta te eventualno održavanje sopstvenog internet portala zahtijeva stalne mjesečne troškove.

Troškovi opravki i zamene komponenti

Sva oprema povremeno zahtijeva zamjenu određenih komponenti, kako bi u cjelini sistem funkcionisao dobro. Takođe, povremeno je potrebno modernizovati postojeću opeme, te iako nije došlo do bilo kakvog kvara, dolazi do zamjene opreme.

Veoma je važno za organizaciju da posjeduje realnu informaciju o godišnjim troškovima vezano za funkcionisanje IT sistema. U nastavku možete vidjeti primjer troškova za preduzeće u kojem radi 10 zaposlenih.

Prilikom izrade ovog troškovnika uzeto je u obzir da se određeni elementi IT sektora moraju zamijeniti u različitim vremenskim intervalima. Računari se mijenjaju nakon približno 4 godine, kablovi nakon 10 godina. Programe je potrebno poboljšavati nakon 4 godine. Interenet se plaća mjesečno.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA IT SISTEMA NA GODIŠNJEM NIVOU

Cijena(€) Količina Vrijeme korišćenja(broj godina) Ukupan trošak na godišnjem nivou(€)
HARDVER I INFRASTRUKTURA
Računar - klijentski 600 € 10 4 1 500 €
Računar-server 800 € 1 4 200 €
Mrežni komunikacioni uređaj (switch) 50 € 1 4 12 €
ADSL ruter 40 € 1 4 10 €
Firewall (Proxy) 350 € 1 4 87 €
Štampač 200 € 3 4 150 €
Skener 80 € 1 4 20 €
UPS-klijentski računari 90 € 10 4 225 €
UPS-server 120 € 1 4 30 €
Mrežni kablovi 60 € 1 10 6 €
Rack 600 € 1 10 60 €
Ukupno 2 300 €
SOFTVER
OS za klijentske računare 180 € 10 5 360 €
OS za server 800 € 1 5 160 €
Office 220 € 10 5 440 €
Anti virusni softver 160 € 1 1 160 €
Softver za knjigovodstvo 1 000 € 1 5 200 €
Ukupno 1 320 €
INTERNET
ADSL pristup internetu 300 € 1 1 300 €
Internet stranica 30 € 1 1 30 €
Ukupno 330 €
PODRŠKA
2 500 € 1 1 2 500 €
Ukupno 2 500 €
POTROŠNI MATERIJAL
Toneri za štampače 60 € 20 1 1 200 €
CD, DVD diskovi, … 1 200 €
Ukupno 1 400 €
UKUPNI TROŠKOVI NA GODIŠNJEM NIVOU 7 850 €