2BI Usluge i proizvodi


Kako započeti saradnju - jednostavno je...

Koraci do početka saradnje

Sljedeći proces opisuje potrebne korake za početak poslovne saradnje:

2BI - Koraci do početka saradnje 

Na prethodnom dijagramu opisani su koraci koje je potrebno izvršiti da bi saradnja otpočela. Svaki od ovih koraka može trajati manje ili više vremena. Na kratkom operativnom sastanku detaljnije se analiziraju predloženi koraci i dogovara se terminski plan.

Na osnovu našeg iskustva, za manju kompaniju (ispod 10 računara) potrebno je oko 2 dana da se cijeli sistem sagleda, naprave neophodne procedure, po potrebi izvrši dodatna obuka 2BI inženjera i proces može da počne. U slučaju da se radi o većoj kompaniji, potrebno je nešto više vremena. Npr., ako govorimo o kompaniji koja ima preko 500 računara, gruba procjena vremena, koje je potrebno za uspješno uključivanje 2BI tima u poslovni proces kompanije, je oko mjesec dana. Naravno u tom periodu obavlja se podrška za standardne poslovne procese.

Na stranici 2BI usluga i proizvoda možete pogledati bliži opis naših proizvoda i usluga. Takođe, možete nas kontaktirati pomoću podataka koje možete naći na stranici sa kontaktima.