< Blog

#137: Kako da krenete na vrijeme kući svakog dana

Budimo iskreni, većinu stvari na poslu ili studijama radimo rutinski, ne razmišljajući da li postojio neki brži i efikasniji način.

Međutim, ukoliko želimo da ostvarujemo odlične rezultate, potreban je drugačiji pristup...2BI je razvio dokazani sistem koji će vam omogućiti da koristite Excel na poslu ili studijama tako da mnogo jednostavnije i brže rešavate svakodnevne situacije.

Većina nas, svaki dan ima potrebu da obrađuje podatke, donosi određene zaključke i prezentuje ih sebi ili drugima. Od toga koliko smo dobri u ovome, može zavisiti napredovanje u karijeri ili dobijanje veće plate. Bez obzira na to da li koristimo program za poslovanje ili ne, Excel je postao nezaobilazni alat za rad. Ukoliko želite da napravite neku analizu koji ne podržava vaš program za poslovanje, mnogo je jednostavnije to napraviti u Excelu u odnosu na angažovanje programera da izmeni program (npr., prebacite listu prodaje u excel i onda napravite izvještaj koji vam povezuje kvartal u godini, ukupan iznos prodaje i region (sjever, jug, središnji)). Ukoliko ne koristite program za poslovanje, vjerovatno je da već korisite različite mogućnosti svakog dana kako bi napravili fakture, analizirali troškove ili uporedili rezultate rada ove i prethodne godine.

Željko Popović, zajedno sa svojim kolegama iz 2BI-a pomaže pojedincima i preduzećima da rade bolje koristeći informacione tehnologije. Prethodnih 6 godina, često su ljudi tražili savete od njega i njegovih kolega, kako da urade nešto u Excel-u, na lakši i jednostavniji način. Sve što je naučio za prethodnih 6 godina, pretočio je u jednodnevni kurs Naprednog Excel-a.

Da li ste spremni da uložite 1 dan i naučite napredne tehnike Excel-a čija primena će vam omogućiti da krenete sa posla na vreme svakog dana?

Vrijeme uloženo u ovaj kurs, kao i vrijeme koje ćete uložiti u izradu domaćih zadataka nakon odslušanog kursa, može biti jedna od vaših najboljih investicija ove godine.

“Svidjela mi se cjelokupna organizacija kursa, kako predavanja, tako i pripreme i obavještenja o kursu. Predavanje je bilo korisno i primjenljivo u mojoj sferi poslovanja.” - Đuro Rajković, Finance Plus

„Dobar izbor tema; interesantna prezentacija, dopunjena "primjerima iz života", vrlo korisno i vrlo prijatno. Organizacija odlična!“ - Slobodanka Nikolić, Wurth

„Razjašnjeno je korišćenje VLookUp funkcije, kao i Pivot tabele. Predavanje je bilo sadržajno i interesantno.“ - Vesna Kotlaja, Bar Kod

„Zanimljiv način prezentiranja, sa puno korisnih informacija i bez nepotrebnih detaljisanja.“ - Milica Šćepanović, VIP Broker diler

„Veoma korisno da se nauči nešto novo, da se obnovi zaboravljeno i da se nauči kako na lakši način doći do rezultata uz što manje potrošenog vremena. Super ste, kreativni ste i što je najbitnije umete da preneste znanje i iskustvo. Hvala 2BI!!“ - Marija Petrović, Sincommerce

"Opravdali ste moja očekivanja, i voljela bih da prisustvujem opet nekom narednom sličnom kursu." - Anđela Raičković, Finance Plus

"Korisni savjeti koji se odnose na pisanje i slanje email-a, a na koje najčešće ne obraćamo pažnju. Razjašnjeno je korišćenje VLookUp funkcije, kao i Pivot tabele. Predavanje je bilo sadržajno i interesantno." - Vesna Kotlaja, Bar Kod

"Dosta korisno. Svaka čast organizaciji kursa!" - Igor Jaredić, Ramel

" Imam samo pozitivne komentare, vrlo sam zadovoljan predavanjima." - Marko Madžgalj, Fidija d.o.o.


Na kursu ćete naučiti:

1. Kako da sadržaja redova i kolona tabele koju dobijete iz programa za poslovanje ili od nekog saradnika da prilagodite vašim potrebama.

Na primjer: Ukoliko dobijete tabelu u kojoj su u istoj ćeliji šifra proizvoda i ime proizvoda jer je program za poslovanje tako izvezao podatke.

2. Kako da podatke u gotovoj tabeli sortirate na način koji vama odgovara.

Na primjer: Dobijete tabelu u kojoj se nalaze proizvodi koji se nalaze u različitim prodavnica u Crnoj Gori koji pripadaju određenim grupama proizvoda. Naučićemo vas kako možete sortirati podatke tako da se sortiranje prvo obavi po prodavnicama, a onda u okviru prodavnica po vrstama proizvoda.

3. Kako da projektujete cenu proizvoda ili potrebnu količinu da bi dobili određeni rezultat.

Na primjer: Potrebno je da prodajom nekog proizvoda zaradite određeni zadati iznos. Ovaj iznos možete postići većom cijenom, ili prodajom veće količine po nižoj ceni. Pokazaćemo vam kako možete da napravite koristan alat koji će vam omogućiti da se igrate sa količinama i cijenama kako bi dobili najoptimalniju kombinaciju koja će dati željenu zaradu. Za ovo ćete koristiti GOAL SEEK funkciju.

4. Kako da povežete naziv artikla iz jedne tabele sa količinama prodatih istih tih artikla iz druge tabele, preko šifre artikla.

Na primjer: Imate tabelu artikala koja se sastoji iz šifre artikla i imena artikla. Pored ove tabele, imate i tabelu u kojoj se nalazi prodaja tih artikala za prethodnu godinu, ali tabela sadrži samo šifre, bez imena artikla. Da bi ste znali koji su to proizvodi, uz šifru morate znati i ime artikla. Za ovo ćete koristiti VLOOKUP funkciju.

5. Kako da jednostavno sabirate, prebrojite, izračunate prosjek ili obavite bilo kakvu kalkulaciju sa podacima koje imate u već gotovoj tabeli i to predstavite u posebnoj tabeli.

Na primjer: Imate tabelu u kojoj se nalazi prodaja proizvoda za vaše preduzeće za prethodne 3 godine za svaki mjesec. Naučićemo vas kako da napravite nove tabele koje će prikazivati samo sledeće grupe podataka: Prosječna prodaja svakog od proizvoda za svaku od godina, Uporedni prikaz u procentima prodaje proizvoda po mjesecima u odnosu na poslednju godinu, Ukupna prodaja za svaku od godina. Za ovo ćete koristiti PIVOT TABELE.

6. Kako da ograničite upis podataka u radni list kako bi smanjili mogućnost pojave greške.

Na primjer: Radite popis artikala u magacinu i znate da količina svakog od artikla mora biti cijeli broj veći ili jednak nuli. Naučićemo vas kako da omogućite upis u ćeliju samo cijelih brojeva koji su veći ili jednaki nuli. Za ovo žete koristiti DATA VALIDATION.

7. Kako da upišete datum koji će u svakom trenutku odgovarati datumu dana kada je dokument otvoren

Na primjer: Napravili ste šablon za fakturu u Excel-u i želite da se svaki put kada otvorite ovaj šablon pojavi tekući datum u polju datuma izdavanja fakture. Za ovo koristite TODAY funkciju.

7. Kako da zaštite određene ćelije u radnom listu tako da ne može da se mijenja njihov sadržaj.

Na primjer: Potrebno je da vaš kolega popuni dio tabele na kojoj radite, ali ne želite da vam nehotično promijeni funkcije u nekim ćelijama tabele. naučićemo vas kako da zaštite ove ćelije da ne mogu da se mijenjaju, te da je moguć upis samo u ćelijama gde želite da se popune podaci.


Nakon odslušanog kursa dobijate:

  • Uvjerenje o odslušanom kursu
  • Skriptu sa cjelokupnim materijalom koji je predavan na kursu, sa svim objašnjenjima korak-po-korak
  • Excel dokument sa svim što je urađeno na kursu
  • Poziv u privatnu Facebook grupu - Excel za svaki dan
  • 4 domaća zadatka, jednom nedeljno tokom četiri nedelje, kojim utvrđujete znanje stečeno na kursu


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.