< Blog

#141: Kako da izvučete različite zaključke iz iste grupe podataka i to pokažete na jednostavan način

Kao što smo već pisali pre nekoliko dana, kada želimo da komuniciramo podatke sa nekim, mi u stvari želimo da objasnimo koje je značenje tih podataka

Kada smo sigurni šta podaci znače i koje zaključke treba da izvuče onaj kome ih prezentujemo, biće nam mnogo lakše da izaberemo koji dijagram ćemo koristiti i da li ćemo nešto istaknuti na tim dijagramima ili tabelama koje budemo koristili. Kao ilustaciju ovoga, u nastavku ćemo vam pokazati kako možete da izvučete različite zaključke iz iste grupe podataka. Ključno je da izaberemo na koju stvar želimo da se fokusira onaj ko gleda naš izveštaj, i onda tu stvar istaknemo da bi se lakše uočila.

U nastavku možete videti tabelu u kojoj je dat pregled prihoda po gradovima za preduzeće u Crnoj Gori za 2015. godinu. Prihod je dat kao vrednost u procentima:1) Tabela ispod ističe da je I kvartal bio najuspešniji2) Tabela ispod ističe da je Podgorica imala najmanju stopu rasta3) Tabela ispod ističe u kojim kvartalima je bio pad u prihodima4) Tabela ispod ističe ukupan prihod po gradovimaO tome kako da formatirate podatke da bi jasno istakli ono što drugi treba da zaključe, učimo vas na kursu Nauči Excel. Pored crtanja dijagrama, čitav jedan modul se bavi time kako da formatirate tabele i pripremite ih za štampu ili za prikazivanje u vašim izveštajima.

Koliko dobro ćete komunicirati podatke zavisi i kvalitet vašeg izveštavanja.

Ukoliko želite korisne kratke video tutorijale na našem jeziku, skraćenice sa tastature i mnoge druge stvari koje vam mogu pomoći da koristite Excel svaki dan, pratite našu novu Facebook stranicu Nauči Excel.


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.