#27: Šta je server i kako se može koristiti

Pojam server se često danas vezuje za skupe računare sa skupim operativnim sistemima kojima skoro niko ne sme da priđe jer su veoma važni. U ovom blogu želimo da objasnimo šta je to server i kako vam može pomoći da radite bolje.


Server je računar u vašem IT sistemu koji je priključen na mrežu i koji omogućava određene servise ostalim računarima u mreži. Ovo je prva stvar koju objašnjavamo klijentima kada nas pitaju da li i koji server da kupe. Server NIJE računar koji obavezno mora da ima instaliran serverski operativni sistem. Dakle, računar sa instaliranim Windows 7 može biti server ukoliko se podesi tako u mreži i dodeli mu se takva uloga.

Danas, može se reći da postoje dve grupe servera. Prvu grupu čine serveri koji u slučaju otkaza ne utiču ključno na obavljanje posla, a drugu grupu čine serveri koji u slučaju otkaza ugrožavaju poslovanje i koji u tom smislu moraju stalno da rade. Primer za prvu grupu servera bi bio recimo print server koji omogućava računarima u mreži da mogu da koriste štampače priključene na njega a primer za drugu grupu servera bi bio server na kome je instaliran program za proizvodnju i koji u slučaju otkaza dovodo do zastoja u radu proizvodnog pogona.

Kao što smo već rekli na serveru može, a ne mora biti instaliran serverski operativni sistem. Ovo zavisi od uloge servera i broja računara, odnosno korisnika koji će koristiti server. Tako da recimo za malu kancelariju od 5 ljudi koja ima potrebu za računarom koji će olakšati pristup različitim dokumentima može biti sasvim dovoljan Windows 7 ili neki Linux. Sa druge strane u slučaju velikog broja korisnika koji moraju imati računar koji omogućava pristup programu za poslovanje u svakom trenutku biće neophodan serverski operativni sistem kao što je Windows Server 2012 R2. Serverski operativni sistemi su robusniji i sigurniji od operativnih sistema za radne stanice. Ono što treba imati u vidu jeste da nabavka serverskog operatinog sistema znači skup operativni sistem, skup hardver i skupe programe koji se instaliraju na serverskim operativnim sistemima. Kao ilustraciju navešćemo da Wndows 8 košta oko 160€, a Windows Server 2012 R2 oko 800 € u osnovnoj verzijji.

Slično kao u slučaju operativnog sistema, server može, a ne mora imati specijalan serverski hardver. Opet ovo zavisi od uloge servera i broja korisnika. Najčešće korišćen serverski hardver jeste serverski procesori, dodatno napajanje, raid kontroler i serverska memorija.

Jedna server može imati samu jednu ili više funkcija koje obavlja. Ove funkcije su u stvari programi koji su instalirani na serveru slično kao što na radnoj stanici imate instaliran program za obradu teksta ili pregledanje interneta.

U zavisnosti od toga kakvu funkcionalnost obavljaju postoje sledeće vrste servera:

1) Server za identifikaciju korisnika (Identifikacioni server)

Zadatak ovakvog servera jeste da omogući korisniku kontrolisan pristup mreži. Ovo se realizuje tako što korisnik mora da ukuca svoje korisničko ime i lozinku svaki put kada želi da radi koristeći radni stanicu. Najpoznatiji program koji ovo omogućava je MS Active Directory.

2) Server koji omogućava pristup štampačima (Print server)

Ovakav server omogućava svim radnim stanicama koriśćenje štampača koji su priključeni na njega. Danas se ovakvi serveri sve manje koriste jer postoje štampači koji se direktno priključuju na mrežu i koji u sebi već imaju instaliranu ovu funkciju. To su tzv. mrežni štamapči.

3) Serveri za deljene dokumenata (File server)

Često korišćen server koji na sebe smešta dokumenta koja koriste zaposleni prema svojim potrebama. Može se ograničiti pristup nekim dokumentima u smislu da samo odredeni korisnici mogu da im pristupaju ili da ih menjaju.

4) Serveri za pogon web aplikacija (Web server)

Ukoliko imate internet stranicu ili program kome treba da pristupa veliki broj korisnika sa različitih lokacija potreban vam je server na kome će se postaviti vaš sajt ili vaša aplikacija i kome će onda korisnici moći da pristupaju kada su povezani na Internet koristeći neki od pregledača Internet sadržaja, kao što su Google Chrome ili Mozilla Firefox.

5) Server za deljenje dokumenata preko Interneta (FTP Server)

Kao što se pomoću servera za deljenje dokumenata dele dokumenta u okviru lokalne mreže, ovakav server omogućava deljenje dokumenata preko Interneta.

6) Server za elektronsku poštu (Mail server)

Kada se instalira server za elektronsku poštu, dogadja se to da sva elektronska pošta namenjena zaposlenima u firmi prvo dolazi na server nakon čega im se distribuira. Isto se dešava kada zaposleni žele da pošalju nekom elektronsku poštu. Ona prvo dolazi na server, a server je šalje kome je potrebno.

7) Serveri baze podataka (Database server)

Ovakvi serveri skladište podatke i omogućavaju aplikacijama instairanim na drugim računarima da ovakve podatke koriste.

8) Serveri za daljinski pristup (VPN serveri)

Ovi serveri vam omugućavaju da pristupite sopstvenoj mreži sa bilo koje lokacije na kojoj imate pristup Internetu. Jednostavno rečeno, omogućava vam da koristite sve resurse kao da ste u kancelariji, a ne na nekoj udaljenoj lokaciji.

Na kraju, samo od vaših potreba zavisi da li i kakav ćete server nabaviti za vaš posao.

Pitanje za vas: Da li posedujete server i kako ga koristite? Komentare možete ostaviti na našoj Facebook stranici facebook.com/itpodrska.


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.