< Blog

< #91-#100

#93: Da li koristite novo dugme na vašoj Facebook stranici?

Početkom 2015. godine Facebook je uveo novo tzv "Call to action" dugme. Ovo dugme je smešteno u okviru Cover photo Facebook poslovnih stranica. Ideja je da pomoću ovog dugmeta možete generisati dodatni saobraćaj ka nečemu što je izvan vaše stranice. Možete povećati broj poseta vašem Sajtu ili recimo pozvati ljude da preuzmu mobilnu aplikaciju ili slično.
U zavisnosti od toga šta vam je potrebno možete birati izmedju sledećih poziva za akciju:  • Book now (rezerviši sada)
  • Contact Us (kontaktirajte nas)
  • Use App (koristi aplikaciju)
  • Play Game (igraj igru)
  • Shop Now (kupi sada)
  • Sign Up (prijavi se)
  • Watch Video (pogledajte video)

Kako biste maksimalno iskoristili ovu novu mogućnost koju nudi Facebook, predlažemo sledeće korake:

1) Izaberite Cover photo koja će novo dugme učiniti vidljivim

Treba izabrati dominantnu boju tako da je dugme lako vidljivo. Pored ovoga možete i dodatno skrenuti pažnju tako što ćete korsititi strelicu ili neki drugi znak kao recimo krug ili slično.

2) Izaberite odgovarajući poziv na akciju

Razmislite koja je to akcija od koje možete imati koristi u ovom trenutku. Naš predlog je da izabere ili Sign Up ili Contavt Us. Obe opcije bi trebalo da budu vezane za vaš Sajt i omoguće ljudima da vas kontaktiraju ili se prijave za dobijanje nekih redovnih informacija od vas, kao što je recimo Newsletter.

3) Merite rezultate

Kada sve podesite, desno od vaše Cover photo ćete moći da pratite koliko ljudi je pritisnulo dugme. U zavisnosti od dobijenih rezultata možete doneti odredjene odluke. Možete promeniti poziv na akciju, ili izgled Cover Photo.

Uputstvo korak po korak kako možete podesiti ovo dugme za vašu stranicu, možete preuzeti ovde.


Pitanje za vas: Da li ste znali za ovu novu opciju na Facebook-u? Komentare možete ostaviti na našoj Facebook stranici facebook.com/itpodrska.


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.