< Blog

#146: 5 načina na koji možete koristite sabiranje u Excel-u svaki dan

Danas je Excel jedan od najvažnijih alata koje koristimo svakodnevno, bez obzira na to da li imamo program za poslovanje ili ne. Ipak, koliko god da ga koristimo, uvek postoje skraćenice, funkcije ili trikovi koji nam ostaju nepoznati, samo zato što nemamo vremena da im se posvetimo i naučimo ih.


Vremenom sam shvatio da se većina stvari sa kojima se srećemo danas na poslu može rešiti pomoću samo dve funkcije: SUM i SUMIF. Obe funkcije se odnose na sabiranje:

 

  • Funkcija SUM na omogućava da saberemo određeni opseg podataka
  • Funkcija SUMIF nam omogućava da saberemo određene podatke ako ti podaci, ili neke druge ćelije koje su u vezi sa ovim podacima, ispunjavaju određene kriterijume.

U nastavku pogledajte 5 primera primene ovih funkcija koje možete koristiti svaki dan:

#1. Sabrati sve vrednosti do tekuće ćelijeNekada će vam biti potrebno da saberete ukupne vrednosti do određenog meseca umesto pojedinačno. U našem primeru gore, želimo da znamo kolika je ukupna vrednost uplata zaključno sa tekućim mesecom. Tako da je podatak za mart mesec u stvari zbir uplata za januar, februar i mart.

Formula u ćeliji C6 je: =SUM($B$4:B6).

$B$4 - Prvi član od koga počinje sabiranje - fiksna vrednost jer uvek sabiramo od vrha

B6 - Poslednji član sa kojim završavamo sabiranje, promenljiva vednosti i uvek odgovara tekućoj ćeliji do koje realizujemo sabiranje

#2. Sabrati ako vrednosti u odgovarajućim ćelijama počinju sa određenom rečiMožete imati u tabeli više različitih artikala čiji naziv počinje istom rečju. U našem primeru, imamo dve grupe artikala koje počinju sa reči Majica. Mi možemo, koristeću formulu za uslovno sabiranje, da saberemo samo količine, čija vrsta artikla počinje sa reči Majica.

Formula u ćeliji D2 je: =SUMIF(A2:A5;"Majica*";B2:B5)

A2:A5 - Opseg gde tražimo podatke u skladu sa uslovom koji ćemo zadati, što je u našem slučaju kolona sa vrstom artikla

"Majica*" - Uslov, što je u ovom slučaju da počinje sa reči Majica. * označava da bilo šta može biti na kraju

B2:B5 - Opseg u okviru koga sabiramo, što je u našem slučaju kolona sa količinama

#3. Sabrati vrednosti gde ćelije nisu prazneNekada će u tabeli biti upisani podaci samo za određene stvari, dok će ostale ćelije biti prazne. Ovo možemo iskoristiti, i sabrati sve ćelije koje nisu prazne. U našem primeru, u koloni lokacija, imamo upisan podatak da se određena vrsta artikla nalazi u Skladištu, dok za ostale artikle ne postoji podatak. Možemo, koristeći ovu činjenicu, sabrati samo one količine, za koje postoji podatak u koloni Lokacija.

Formula u ćeliji E2 je =SUMIF(B2:B5;"<>";C2:C5)

B2:B5 - Opseg u okviru koga se nalazi kriterijum na osnovu koga ćemo sabirati, odnosno kolona sa Lokacijom

"<>" - Uslov, što je u ovom slučaju da polje nije prazno, odnosno da se nalazi neka vrednost

C2:C5 - Opseg u okviru koga sabiramo, odnosno kolona sa količinama

#4. Sabrati ako ćelije nisu jednake nekoj određenoj vrednostiNekada ćemo želeti da izračunamo zbir svega što ne pripada jednoj određenoj grupi proizvoda. U našem primeru želimo da izračunamo ukupne količine svih artikala koje ne pripadaju grupi Majice. Ovo radimo tako što saberemo sve vrednosti koje nisu jednake sa reči Majica.

Formula u ćeliji F26 je =SUMIF(B2:B9;"<>Majice";C2:C9)

B2:B9 - Opseg u okviru koga ćemo postaviti kriterijum da nije jednako sa reči Majica, odnosno kolona sa nazivima grupa artikala

"<>Majice" - Uslov, što je u našem slučaju da je različito od reči majica

C2:C9 - Opseg u okviru koga sabiramo, odnosno kolona sa količinama

#5. Sabrati ako ispunjava 2 kriterijumaNekada ćete imati situaciju da treba da saberete određene stvari koje ispunjavaju 2 kriterijuma. U našem primeru želimo da saberemo sve artikle koje pripadaju grupi Majice, a kojih ima više od 25 na lageru. Ovo ćemo uraditi tako što ćemo reći Excel-u da se prilikom sabiranja upita da li artikal pripada grupi majice i nakon toga da proveri da li tih majica ima više od 25.

Formula u ćeliji F2 je =SUMIFS(C2:C9;B2:B9;"Majice";C2:C9;">25")

C2:C9 - Opseg u okviru koga sabiramo, odnosno kolona sa količinama

B2:B9 - Opseg u okviru koga postavljamo uslov da pripada grupi artikala Majice

"Majice" - Uslov, što je u našem slučaju da je jednako sa Majice

C2:C9 - Opseg u okviru koga postavljamo uslov da je količina veća od 25

">25" - Uslov, što je u našem slučaju da je količina veća od 25

Tokom našeg kursa Nauči Excel, čitava 2 modula smo posvetili različitim tehnikama sabiranja, gde počinjemo od najosnovnijih stvari, a završavamo sa primerima sličnim ovima koje smo upravo naveli.

Ukoliko ste propustili naš blog u kome možete naučiti kako da izaberet pravi dijagram, možete ga pročitati ovde. Da bi vam olakšali stvari, za vas smo pripremili jednostavan alat: 4 pitanja koja treba da postavite sebi kako bi izabrali pravi dijagram za vaš izveštaj ili prezentaciju. Ovaj koristan alat je dostupan u PDF-u i možete ga preuzeti ovde.

Na kraju svakog modula našeg kursa Nauči Excel pripremili smo po jedan ovakav alat da vam pomogne da primenite stvari koje ćete naučiti. Na kraju modula o sabiranju, dobićete PDF:11 različitih načina da koristite SUM i SUMIF funkciju.

Više detalja o kursu možete pročitati ovde.

Vidimo se uskoro sa novim savetima.


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.