#99: Kako treba koristiti bočkice (bullets) u prezentaciji

Kako izgleda slajd koji najčešće vidimo u prezentacijama? Postoji naslov na vrhu, i onda ispod njega previše teksta grupisanog po tzv bočkicama. Sledeće što se desi jeste da mi pročitamo tekst pre prezentera, i čekamo da pređe na sledeći slajd. Kao rezultat svega na kraju dobijemo dosadnu prezentaciju.Ako pogledate naslovnu stranu bilo kojih novina, uglavnom što vidite jesu naslovi koji treba da vas privuku da kupite novine i kasnije pročitate detaljan tekst vezan za taj naslov. Na sličan način, bočkice treba da budu poziv da pažljivije slušate prezentera. Dakle, prezenter je taj koji treba da napravi svu priču, a ne gomila teksta na slajdu. U nastavku vam navodimo predloge za bolje korišćenje bočkica u prezentacijama:

1) Koristite ih umereno

Ovo je najvažnije pravilo. Drugim rečima, koliko god je moguće treba izbegavati njihovo korišćenje. Razlog za to je što niz slajdova koji imaju ovakvu formu zaista mogu učiniti da se publika potpuno isključi i počne samo da čita slajdove.

2) Napišite naslov

Već smo rekli da bočkice treba da se ponašaju kao neka vrsta naslova. Međutim, da bi odlučili da li ćemo uopšte da pročitamo naslov, prvo moramo da znamo kojoj oblasti pripada. Na sličan način, naslov koji postavljamo iznad niza bočkica treba da objedini bočkice u jednu celinu.

3) Koristite paralelnu strukturu

Trudite se da, koliko je god moguće, tekstovi koji su označeni bočkicama imaju jednaku dužinu. Ovo daje vizuelnu stabilnost slajdu.

4) Prikažite ih jednu po jednu

Kada prikažete slajd sa bočkicama neminovno je da će publika odmah da pročita sve što piše na slajdu. Ovo ne želite, jer odvlači pažnju sa onoga što vi kao prezenter govorite. Umesto toga, napravite slajd tako da morate kliknuti svaki put da bi se pojavila sledeća bočkica. Osim toga što će vas publika lakše pratiti, stvara se i određena neizvesnost i išćekivanje da saznaju koja je sledeća bočkica koju ćete prikazati.

5) Budite konstantni

Svaka bočkica treba da počne na isti način. Preporučujemo da uvek na početku koristite veliko slovo a nakon toga mala. Počnite glagolom ili imenicom i tog pravila se držite za svaku bočkicu do kraja slajda.

Slajd u PowerPoint-u sa navedenim pravilima o kojima smo upravo pisali možete preuzeti ovde.


Pitanje za vas: Kako vi koristite bočkice u prezentacijama? Komentare možete ostaviti na našoj Facebook stranici facebook.com/itpodrska.


Prijavite se kako bi dobijali naš blog elektronskom poštom.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

2BI inženjeri će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.