Jednostavan registrator

Jednostavan registrator

Koliko puta vam tokom dana zaposleni pošalju neki dokument elektronskom poštom na provjeru? Kada primite dokument, najčešće ga otvorite direktno iz klijenta za elektronsku poštu. Ukoliko kasnije želite ponovo da pogledate dokument, morate pretraživati poštu, eventualno se sjetiti kog datuma vam je poslat i koji zaposleni ga je poslao. Uobičajeno je da se dokument mijenja tokom vremena, tako da nije dovoljno naći dokument, potrebno je naći njegovu poslednju verziju kroz elektronsku poštu. Ovaj proces moguće je organizovati bolje.

Svaki zaposleni na svom računaru ima dokumenta koja su važna za poslovanje. U slučaju otkaza nekog dijela računara, ovi podaci postaju nedostupni do trenutka oporavka, ili trajno izgubljeni ukoliko opravak nije moguć. Na ovaj način ozbiljno se ugrožava poslovanje kompanije.

Dokumenta na svom računaru najčešće snimate na način koji vama odgovara i koji vam omogućava da se brzo snađete kada tražite nešto. Svaki zaposleni ima sopstveni način organizacije čuvanja dokumenata. Ovo postaje problem kada treba pronaći neki dokument na računaru zaposlenog koji je trenutno odsutan. Računar je najčešće ugašen, ili zaštićen lozinkom, ili ne znate gdje je zaposleni sačuvao traženi dokument.

Neka moguća unapređenja podrazumijevaju kupovinu specijalizovanog softvera. U tom slučaju, morate obezbijediti sredstva za kupovinu softvera i za održavanje, što može predstavljati ozbiljnu investiciju.

Način da se izbjegnu prethodne situacije koje čine svakodnevno poslovanje sporim i neefikasnim jeste postojanje jedinstvenog mjesta na kome zaposleni čuvaju podatke, koje je uvjek dostupno, gdje se podaci čuvaju prema jasno definisanoj proceduri koje se svi pridržavaju.

Jedinstveno mjesto za smještanje podataka

Na ovaj način dokumenta su stalno dostupna jer se čuvaju na centralnom mjestu koje je uvijek dostupno.

Jednostavan pristup podacima

Svaki zaposleni na svom računaru ima prečicu pomoću koje manipuliše dokumentima kao da se nalaze na njegovom računaru.

Kontrolisan pristup dokumentima

Pristup dokumentima može biti zaštićen lozinkama, tako da je onemogućen neovlašćen pristup podacima.

Bekap podataka sa radnih stanica

Na računarima koje koriste zaposleni nalaze se važni podaci kao što su elektronske poruke, imenik,... Ovi podaci se bekapuju periodično bez ometanja i angažovanja zaposlenih u Jednostavan registrator.

Jednostavna nadogradnja smještajnog prostora

Smeštajni prostor se može povećavati prema potrebi korisnika. Jednostavan registrator omogućava praktično neograničen prostor za vaša dokumenta.

Unificirano smještanje i upravljanje dokumentima u vašoj kompaniji

Izrađuje se procedura za smještanje dokumenata koja određuje način na koji svaki zaposleni čuva i manipuliše dokumentima. Ova pocedura je dostupna svim zaposlenima, izrađuje se poštujući vaše sugestije i način poslovanja i predaje se u štampanoj formi. Obezbijeđena je i besplatna obuka zaposlenih.

Iskustva korisnika

MAMA, Boris Darmanović - Izvršni Dirketor: “Sve naše organizacione jedinice imaju po jedno centralno mjesto za smještanje podataka, što nam je toliko ubrzalo rad da ne možemo zamisliti poslovanje na neki drugi način.”

PROJECT CONSULTING, Jadranka Vojinović - Direktor: “Upravo ono što nam je trebalo.”

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE, Srna Sudar Vilotić - Direktor: “Ne moram više da razmišljam da li je uključen računar nekog zaposlenog gdje se nalaze podaci koji mi hitno trebaju.”

CONGRESS TRAVEL, Ivan Mijović - Direktor: “Svi podaci se nalaze na jednom mjestu i mogu da im pristupim u svakom trenutku.”

Cjenovnik


Varijanta - oprema je u vlasništvu kompanije

Usluga Cijena
Nabavka i instalacija opreme 490 €
Održavanje 40€ mjesečno

Dodatna oprema

Oprema Cijena
Neprekidno napajanje (UPS) 235 €
Eksterni USB HDD 100 €

PDV nije uračunat u cijenu. Ne postoje dodatni troskovi.

Garancija na opremu je 12 mjeseci, a uz doplatu od 30€ garancija se produžava za dodatnih 12 mjeseci.

Kontakt za sva dodatna pitanja, predloge i komentare: +382 20 657 411 ili prodaja@2bi.me.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.