Jednostavna pošta

Jednostavna posta

Kada primite elektronsku poštu, prije nego što pročitate sadržaj, provjerite od koga je stigla i donosite odluku da li ćete je uopšte pročitati. Na isti način se ponašaju i vaši poslovni partneri. Nalog elektronske pošte mora biti tako napravljen da primalac pošte odmah zna da je pošta stigla od vas, odnosno od nekoga iz vašeg preduzeća.

Nedostatak naloga koji se otvaraju na različitim besplatim servisima dostupnim na internetu (t-com, gmail, yahoo,...) je taj što preduzeće nema nikakvu kontrolu nad ovim nalozima. Primer: vaš zaposleni ima nalog ime.nazivpreduzeca@t-com.me. U ovom nalogu se nalaze imena dva preduzeća, vašeg i T-com-a, tako da se ne može sa sigurnošću reći da li zaposleni radi kod vas ili u T-com-u. Ukoliko iz nekog razloga zaposleni napusti preduzeće, pošta će i dalje stizati na ovaj nalog, koji je dostupan vama ali i bivšem zaposlenom jer ovakvi nalozi nisu vlasništvo vašeg preduzeća. Samim tim, uvećava se rizik da zaposleni koji više ne radi kod vas i dalje komunicira sa vašim poslovnim partnerima, ili dobija informacije iz vašeg preduzeća.

Nalozi elektronske pošte na koji bi se primale poruke koje treba da čitaji svi zaposleni u organizacionim jedinica:

prodaja@ nazivpreduzeća.me
marketing@nazivpreduzeća.me

Nalozi elektronske pošte na koji bi se primale poruke koje treba da čita pojedini zaposleni :

ime.prezime@nazivpreduzeća.me

Nalog elektronske pošte na koji bi se primale poruke koje nisu namenjene nekom posebnom u vašem preduzeću, i koji najčešće prima office manager:

info@nazivpreduzeca.me

Prati organizacionu strukturu preduzeća

Svaki zaposleni i svaka organizaciona jedinica prima poštu koja je njima namenjena, čime se povećava efikasnost u svakodnevnom radu.

Potpuna integracija sa klijentima elektronske pošte

Pošta se može primati u svakom od popularnih programa kao što su MS Outlook, MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird,...

Automatski odgovor

U slučaju da ste na odmoru , možete postaviti automatski odgovor na svu pristiglu poštu, recimo „Trenutno sam na odmoru, za sve potrebne informacije možete se obratiti...“

Korišćenje Internet pošte

Ukoliko ste van kancelarije, možete pristupiti vašem nalogu u svakom trenutku sa svakog računara koji ima vezu sa internetom.

Prosleđivanje pošte

Sva pošta prostigla na jedan nalog, može se ukoliko je potrebno automatski prosleđivat na drugi nalog. Recimo želite da pratite koliko je došlo upita za vaš proizvod na nalog prodaja@nazivpreduzeća.me, u svom sandučetu.

Kapacitet do 50 naloga

Može se otvoriti do 50 različitih naloga.

Iskustva korisnika

VERTIGO, Lazar Šćekić - Izvršni Direktor: “Svaki zaposleni dobija poštu koja je baš njemu namenjena.”

MONTEPANO, Aleksandra Martinović - Direktor: “Korisno, jednostavno i efikasno.”

ADVOKATSKA KANCELARIJA PRELEVIĆ, Dragan Prelević - Direktor: “Stvarno jednostavna pošta.”

DREAMY, Sanja Radović - Direktor: “Konačno imam elektronsku poštu koja je pouzdana. ”

Cjenovnik


Usluga Cijena
Inicijalni troškovi* 7-15 € godišnje
Administracija za prvu godinu** 50 € godišnje
Administracija nakon isteka prve godine 25 € godišnje

PDV nije uračunat u cijenu. Ne postoje dodatni troskovi.

*Inicijalni troškovi predstavljaju cenu kupovine domena za vašu kompaniju, što košta od 7€ do 15€ godišnje u zavisnoti od dobavljača ovih usluga.

**Administracija podrazumeva obavljanje svih aktivnosti vezano za naloge elektronske pošte, kao što su otvaranje/zatvaranje naloga, podešavanje automatskog odgovora, podešavanje prosleđivanja, ...

Kontakt za sva dodatna pitanja, predloge i komentare: +382 20 657 411 ili prodaja@2bi.me.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.