Kako smo pomogli našim klijentima

CKB

Prilikom otvaranja novih filijala konstruisali smo vezu između filijala i centrale. U prvo vrijeme, ova veza je ostvarivana ISDN-om, a u skorijem periodu MIPNET-om. Radili smo povezivanje sa processing provajderima putem satelitskih linkova i iznajmljenih linija. Postavljali smo WINS server u centrali. Zajedno sa inženjerima CKB-a radimo na projektu rekonstrukcije mreže u centrali i izradu prateće tehničke dokumentacije. Na mjestima gdje nije bila dostupna fiksna linija, ili je njeno korišćenje bilo skupo, napravili smo sistem povezivanja bankomata sa centralom putem GSM mreže, povezivanje sa GSM provajderima za potrebe SMS notifikacije. Radili smo na QoS za linkove prema filijalama, održavamo IT sistem u filijalama na čitavoj teritoriji Crne Gore. Reinstalaciju Operativnog sitema i formiranje korisnika na računarima obavljamo prema pravilima banke. Učestvovali smo u različitim IT projektima banke kao konsultanti za mrežna pitanja.

PRVA BANKA CRNE GORE

Aktivno smo učestvovali u otvaranju novih filijala (projektovanje mreže, pomoć prilikom izrade projekata slabe struje...). Za ovu banku smo napravili projekat kompletnog informacionog sistema, koji uključuje: serversku infrastrukturu, mrežnu infrastrukturu, sistem neprekidnog napajanja električnom energijom. Radili smo različite intervencije na mreži, kao što su zamjena rutera u filijalama, testiranje MIPNET konekcije i umrežavanje bankomata.

NEX BERZA

Podrška smo za održavanja mreže, servera i računara u berzi kao i pomoć prilikom povezivanja klijenata sa berzom.

BRITISH COUNCIL

Pružamo pomoć prilikom komunikacije sa komunikacionim provajderima. Prilikom nabavljanja komunikacione opreme kontaktiramo dobavljače i nalazimo najbolje ponude. Za potrebe seminara koji se organizuju, pravimo wi-fi konekciju čime se olakšava pristup internetu učesnicima seminara, iznajmljujemo desktop i laptop računare, obavljamo montiranje projektora i povezivanje na računare predavača. Radimo reinstalacije Operativnih sistema računara prema pavilima institucije. Obavljamo podešavanja u Aktivnom Direktorijumu.

CALSBERG

Radili smo kao konsultanti prilikom raspisivanja tendera za nabavku komunikacione opreme. Pružamo pomoć prilikom komunikacije sa komunikacionim provajderima. Otklanjanje problema u radu sa ADSL-om.

KONTINENTAL M

Firma posjeduje tri organizacione jedinice. U Podgorici ima dvije lokacije na Zlatici i u Tološima i jednu u Bijelom Polju. Svakodnevno je potrebno unositi određene podatke u program za knjigovodstvo koji je instaliran na dvije lokacije (u Podgorici na Zlatici i u Bjelom Polju). Ovo se pokazalo kao veoma nepraktično jer su se povremeno duplirali podaci unijeti sa različitih lokacija, dok su podaci iz jedinice Tološi morali biti prenešeni do jedinice Zlatica i zatim unijeti.

Klijent je od nas zahtijevao da osmislimo način da postoji jedinstveno mjesto na kojem je instaliran program za knjigovodstvo, u kojem će svoje podatke unositi sve organizacione jedinice, bez mogućnosti pojave dupliranja podataka.

Program za knjigovodstvo smo zadržali samo na lokaciji Podgorica-Zlatica. Ostalim jedinicama omogućen je pristup računaru na Zlatici na kome je instaliran program za knjigovodstvo, tako da bez napuštanja radnog mesta mogu da unose potrebne podatke. Ovaj pristup je obezbijeđen internet ADSL vezom (Open VPN konekcijom) koja je uspostavljena iz Bjelog Polja i iz Tološa ka Zlatici. Štampanje dokumenata iz programa za knjigovodstvo obavlja se lokalno, dakle na štampačima koji su  instalirani u jedinicama Bjelo Polje i Tološi.

Iskorišćena je postojeća ADSL veza na svim lokacijama, tako da nije bilo dodatnih troškova.

GREEN HOUSE

Veliki problem su predstavljali virusi, koji su se skoro svakodnevno pojavljivali na računarima, bez obzira na instaliran antivirus program. Klijenti i saradnici često donose svoje podatke i materijal na fleš memorijama, tako da smo shvatili da su one vjerovatno glavni izvor virusa.

Problem je riješen na taj način što smo napravili proceduru za bezbjedno otvaranje i prebacivanje podataka sa ovih medijuma.

Najeksploatisaniji laserski štampač bio je priključen na računar koji nema dovoljne mogućnosti da obezbijedi njegov maksimalni učinak. Ovaj štampač smo priključili na drugi računar i omogućili štampanje sa svih ostalih računara. Time smo dobili dvije stvari. Prvo smo rasteretili računar na koji je prethodno priključen bio štampač, tako da je on radio brže. Drugo je da je sam štampač radio brže jer je priključen na računar čije su karakteristike bile dovoljno dobre.

Dva računara koja se nisu više koristila dobila su nove namjene. Jedan je pretvoren u firewall koji ograničava pristup inetrnetu, a drugi se koristi kao rezervni računar koji može da se koristi u slučaju kvara nekog drugog računara.

INSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE

Nakon nabavke nove opreme, bilo je potrebno zamijeniti sve postojeće računare novim, pri čemu je potrebno prebaciti sve podatke, elektronsku poštu, programe. Ovo je trebalo obaviti uz minimalan prekid u radu.

Zamjena svih računara je obavljena u samo nekoliko dana, pri čemu pauze u radu uopšte nije bilo. Na svim novim računarima prije zamjene su instalirani potrebni programi, podešen nalog elektronske pošte, instalirani štampači, prebačeni podaci sa starog računara. Nakon svega toga pristupilo se zamjeni računara.

MCCANN ERICKSON

Izradili smo idejni projekat IT sistema u novom poslovnom prostoru. Idejni projekat je obuhvatao razvod mrežne infrastrukture u skladu sa rasporedom radnih mjesta. Tokom izrade projekta imali smo konsultacije sa Telekomom Crne Gore i izvođačima radova koji su trebali da izvedu razvod mrežne infrastrukture prema našem projektu. Postoje određeni sektori kao što je monitoring, koji nisu smjeli da se prekidaju bez obzira na preseljenje. Ovo je zahtijevalo postavljanje i provjeru rada cjelokupne mreže u novom prostoru prije početka preseljenja. Preseljenje je izvršeno u rekordnom roku bez ugrožavanja poslovnih procesa.

DG COMMUNICATIONS

Očistili smo sistem od virusa i oformili računarsku mrežu sa pravima pristupa. Veliki broj zaposlenih savkodnevno razmjenjuje fajlove koji su svima dostupni na jedinstvenom mjestu na mreži. Pristup internetu od koga isključivo zavisi kvalitet obavljenog posla unaprijedili smo ugradnjom dodatne mrežne opreme.

FRANCUSKI KULTURNI CENTAR

Izvršili smo rekonstrukciju mreže, te povezali na internet računare u učionici. Očistili smo sve računare od virusa, instalirali antivirus programe.

FINANCE PLUS

Podrška smo za  implementaciju programa za knjigovodstvo, te prema potrebi kontaktiramo programere u cilju obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Radimo reinstalacije operativnih sistema na računarima, čišćenje od virusa. Konsultanti smo prilikom nabavljanja IT opreme.

WURTH CRNA GORA

Podrška smo IT-u koji se nalazi u Beogradu. Radimo reinstalacije računara, održavanje mreže, te dajemo podršku prlikom uvođenja računara u domen koje se obavlja iz Beograda.

MAMA

Uradili smo reinstalaciju Operativnog sistema na svim računarima. Na nekoliko računara u Monitoringu onemogućili smo očitavanja podataka sa fleš memorija kako bi spriječili prenošenje virusa sa njih. Napravili smo segmentaciju mreže prema sektorima. Trenutno izrađujemo projekat rekonstrukcije postojeće mreže.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.