Politika kvaliteta

Kvalitet naših usluga predstavlja naš primarni interes, imajući u vidu zadovoljstvo naših klijenata.

Ciljevi našeg poslovanja zasnovani su na:

  • Zadovoljenje zahtjeva i ispunjenju očekivanja korisnika;
  • Zadovoljenju najviših standarda koji se odnose na naše usluge;
  • Želji da stvorimo dugotrajne i partnerske odnose sa našim klijentima;
  • Neprekidnom nastojanju da unapređujemo kvalitet naših usluga;
  • Podržavanju i stimulisanju kreativnosti zaposlenih, njihovih inicijativa i odgovornosti za kvalitet.

Dobro upravljanje omogućava racionalizaciju troškova, što ne utiče na smanjenje kvaliteta usluga ili uslova rada. Usluga mora u potpunosti zadovoljiti klijenta, iz čega proizilazi međusobno povjerenje i poštovanje.

Stalna edukacija i praćenje novih trendova omogućava nam visok kvalitet rada. Konstantno provjeravanje prethodno ostvarenog, korigovanje koje rezultira unapređenjem poslovnih procesa, osnovni su postulati za napredak i razvoj naše kompanije.

Naše usluge ni na koji način ne ugrožavaju bezbjednost klijenata i maksimalno smo posvećeni očuvanje životne sredine.

Politika kvaliteta, koja se usklađuje sa ostalim politikama predstavlja osnovu za razvoj sistema upravljanja kvalitetom.

Obezbjeđenje kvaliteta usluga je osnova na kojoj “2BI” d.o.o. gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.