Vizija - Misija - Strategija

Vizija

Želimo da budemo kompanija koja neprestano „uči“, koja se prilagođava potrebama naših klijenata i zahtjevima tržišta. Naša vizija je kompanija koja posluje na globalnom tržištu sa sjedištem u Crnoj Gori, koja će imati jaku društvenu odgovornost i poštovati moralne i poslovne norme života.

Misija

Naša misija je da unaprijedimo kvalitet IT usluga u Crnoj Gori i da ponudimo domaćim i stranim kompanijama usluge koje će u značajnoj mjeri unaprijediti njihovo poslovanje, smanjiti troškove i povećati kvalitet.

Strategija

Viziju i Misiju želimo da ispunimo kroz neprestanu obuku naših kadrova i neprestano ulaganje u razvoj IT proizvoda. Naša kompanija je isključivo vođena poslovnim zahtjevima, a sve informacione tehnologije su stavljene u službu unapređenja biznisa. Kroz iznajmljivanje IT usluga želimo da učinimo naše klijente efikasnijim, sa umanjenim operativnim rizikom, smanjenim troškovima, a u istom trenutku da povećamo kvalitet pruženih usluga i servisa.

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.