Nov i moderan način poslovanja

Moderno poslovanje i konkurencija na tržištu traže od poslovnih subjekata intenzivnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija radi upravljanja sa podacima, analize podataka, modeliranja poslovnih procesa, te kao potporu donošenju kvalitetnih i djelotvornih poslovnih odluka na svim nivoima.

“2BI” je osnovan sa namjerom da brzo, pouzdano i kvalitetno pruži usluge svojim klijentima, a da pri tom nema klasičan sukob interesa.

Prikazaćemo vam nekoliko primjera:

  • Kada odlučite da nabavite neku računarsku opremu, Vi posjetite nekog prodavca opreme i od te kompanije tražite da vam pomogne i predloži koju opremu da nabavite. U tom slučaju, prodavac opreme ima sukob interesa: da li da vam ponudi najbolju opremu za vašu kompaniju, ili najprofitabilniju opremu gledano iz ugla njegove komanije?
  • U slučaju da želite da kupite softver za Vaše poslovanje, to se obično završava tako što odaberete nekog dobavljača softvera na osnovu preporuke prijatelja, ili preporuke prodavca opreme. U slučaju da je preporuka prijatelja u pitanju, postavlja se pitanje koliko ta osoba može da ima uvida u poslovne procese vaše kompanije. U slučaju da je preporuka prodavca opreme u pitanju, postavlja se pitanje o kojim interesima se tu radi. U oba slučaja, vi nemate dovoljno informacija o tehničkim aspektima razvoja softvera, o mogućnosti daljeg razvoja i, najbitnije, o cijenama koje možete očekivati u budućnosti.
  • Ako radite rekonstrukciju Vašeg sistema, morate naći neku kompaniju koja će vam odrediti koje su vam nove stvari potrebne, a koje morate zadržati. Te kompanije, po pravilu, prodaju svoju opremu, ili dobijaju procenat od prodate opreme. U oba slučaja, vaš interes i njihov se ne poklapaju.

2BI rješenje: mi ne prodajemo softver, hardver i sl., i ne uzimamo nikakav procenat od prodaje bilo kojeg proizvoda. Samim tim, naš jedini cilj je da zaštitimo vaše interese kako bi Vi bili zadovoljni i kako bi održali naš ugovor. Takođe, naš cilj je da u vašem sistemu sve besprekorno funkcioniše. U tom slučaju, broj intervencija koje imamo biće sveden na minimum, a samim tim i mi ćemo imati profit. U slučaju da jako često moramo da ispravljamo stvari, našoj kompaniji generišemo troškove što loše utiče na naš profit. Jednostavno rečeno – interesi Vaše i naše kompanije se poklapaju – važno je da sve funkcioniše besprekorno.

Izgradnja povjerenja i podizanje nivoa usluga kroz edukaciju zaposlenih naš su stalni zadatak, koji se svodi na pružanje podrške poslovanju naših klijenata. Na kraju, moderan biznis nam nalaže da budemo različiti, drugačiji od naše konkurencije, da se stalno razvijamo i, najbitnije, da gradimo odnos povjerenja između klijenata i nas.

Naša referentna lista, zajedno sa preporukama klijenata, dokazuje da smo na dobrom putu!

Saznajte više >>>

Besplatan projekat izvedenog stanja

Inženjeri 2BI će uraditi besplatan projekat izvedenog stanja za zainteresovane kompanije.

Saznajte više >>>

Partneri

Poslovni partneri imaju vrlo bitnu ulogu za 2BI i njegove postojeće i potencijalne klijente.