2BI Usluge i proizvodi


MEteo



Preuzmite besplatnu aplikaciju za iPhone i Android:


Aplikacija po mjeri građana Crne Gore

Svako društvo u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika, a moderan čovjek planira aktivnosti vodeći računa o aktuelnim i prognoziranim meteorološkim parametrima



Posežete za mobilnim telefonom i birate meteo aplikaciju...

Mi vam nudimo MEteo!!!

MEteo aplikacija napravljena u Crnoj Gori za potrebe i po mjeri građana Crne Gore!!!

MEteo vam u vrlo razumljivom obliku daje na uvid informaciju o osmotrenom vremenu i izmjerenim vrijednostima, pouzdano i brzo, u skladu sa dinamikom slanja iz Zavoda za meteorologiju i seizmologiju u međunarodnu razmjenu.





Vodeći se činjenicom da kvalitet i pouzdanost prognoze za tačku opada sa vremenom, te nakon 144 sata ( 6 x 24h ) nema smisla, MEteo pruža šestodnevnu prognozu za 24 crnogorske opštine.



Stručno i pouzdano

MEteo je jedinstvena aplikacija, jer svakodnevno prolazi kontrolu naših prognostičara. Oni su zaduženi da intervenišu i spriječe grube greške koje su neminovnost u automatskim računarskim prognozama.





MEteo nudi i tekstualnu prognozu vremena za prvi prognostički dan.

Saradnja sa Zavodom za meteorologiju i seizmologiju, partnerima iz Hrvatske, Srbije i SAD i naše znanje i entuzijazam su dobre pretpostavke da proizvod dalje unapređujemo na vase i naše zadovoljstvo.





Jednostavno i lako

Navigacija u okviru same aplikacije je jednostavna, lako vodi do željenog cilja i uvijek je intuitivna. Na ikonama se vidi tačno šta one predstavljaju, te je uz mogućnost memorisanja omiljenih lokacija korisniku olakšano praćenje vremenske prognoze za odabrane crnogorske gradove.





Potražite MEteo



Aplikaciju MEteo možete pronaći na Google i Apple Store. Preuzmite MEteo za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android: