2BI Usluge i proizvodi


SMSParking

Preuzmite besplatnu aplikaciju za iPhone i Android:
1131 1255

SMS Parking MNE je aplikacija koja olakšava plaćanje parkinga u Podgorici, Herceg Novom, Nikšiću i Beranama. Aplikacija je besplatna i dostupna je za Android i iOS korisnike. Ukoliko ste korisnik iPhone-a ovo je trenutno jedina dostupna aplikacija za plaćanje parkinga u Crnoj Gori. Aplikacija posjeduje nekoliko funkcionalnosti, od kojih su neke jedinstvene i ne postoje u drugim sličnim aplikacijama:

  • Alarm koji vas podsjeća da je isteklo besplatnih 15 minuta parkiranja
  • Plaćanje parkinga u svim gradovima Crne Gore u kojima se realizuje naplata parkinga SMS-om
  • Unošenje do 5 registarskih oznaka kao i biranje "podrazumijevane" registarske oznake koju najčešće koristite
  • Pregled istorije plaćanja i sortiranje po registarskim tablicama

Šta je to SMSParking?

SMSParking je aplikacija koja olakšava plaćanje parkinga u svim gradovima u Crnoj Gori. . Pored toga, onima koji planiraju da kraće od 15 minuta ostave auto parkiran, omogućeno je da podese alarm u samoj aplikaciji, koji će se aktivirati nakon 15 minuta i podsjetiti ih da isparkiraju auto. Postoji i korisna mogućnost unošenja više registarskih tablica, ukoliko na primjer imate svoj auto a pored toga vozite i službeni. U aplikaciji se nalazi i istorija plaćanja, koju možete dodatno pretražiti po određenoj registarskoj tablici.

Kako aplikacija funkcioniše?

Nakon što besplatno preuzmete aplikaciju za vaš Android ili iOS uređaj, i startujete je, pojaviće se kratko ilustrovano uputstvo koje će vam objasniti na koji način aplikacija funkcioniše i koje mogućnosti nudi. Predlažem da pogledate ovo uputstvo, za šta vam neće trebati više od 2 minuta. Kroz uputstvo prolazite skrolujući ekrane sa lijeva na desno. Ukoliko mislite da nešto niste shvatili, uvjek se možete vratiti na neki od prethodnih ekrana skrolovanjem ka lijevo.Unos tablica

Nakon što pogledate uputstvo pojavljuje je osnovi ekran aplikacije. Prva stvar koju treba da uradite jeste da unesete oznaku vaših registrarskih tablica. To radite tako što kliknete na tablice koje se nalaze u gornjem dijelu ekrana.Nakon čega se pojavljuje novi ekran u koji može uneti oznaku.Ukoliko želite, možete unijeti i dodatne registarske tablice tako što ćete ponovo kliknuti na oznaku tablica. U iOS aplikaciji možete unijeti do 5 tablica, dok u Android aplikaciji možete unijeti više od 5. Ovo je korisna opcija ukoliko posjedujete više sopstvenih vozila, ili koristite službeno vozilo kada ste na poslu a nakon toga koristite sopstveno.

Izbor grada

Grad u kome želite da platite parkiranje birate tako što kliknete na opciju Odaberi grad koja se nalazi ispod registarskih tablica.Možete izabrati jedan od 4 grada u kome je moguće plaćanje parkinga SMS-om: Podgorica, Nikšić, Herceg Novi i Berane.Besplatno parkiranje 15 minuta

Besplatno možete da se zadržite na parking mjestu do 15 minuta. Aplikacija posjeduje alarm koji možete podesiti da vas podsjeti da je isteklo ovih 15 minuta, te da morate pomjeriti auto.Plaćanje parkinga

U zavisnosti od grada koji ste izabrali u dnu ekrana će se pojaviti moguće opcije za plaćanje odnosno zone koje postoje:

  • Podgorica - Zona I, Zona II i Zona III
  • Nikšić - Zona I, Zona II i Zona III
  • Herceg Novi - Zona I, Zona II i Dnevna karta
  • Berane - Zona I i Zona II

Plaćanje realizujete tako što kliknete na oznaku neke od opcija koja vam odgovara.


Kada kliknete, pojaviće se ekran sa obaveštenjem vezano za cijenu plaćanja, maksimalno zadržavanje i registarske tablice za koje želite da platite parking, nakon čega možete potvrditi plaćanje klikom na opciju Kupi kartu ili odustati klikom na opciju Odustani.


Kada kliknete na opciju Kupi kartu, strartujete podrazumijevanu aplikaciju za slanje SMS poruke na vašem telefonu u kojoj je već unijet odgovarajući broj na koji je šaljete kao oznaka registarskih tablica. Sve što treba da uradite jeste pošaljete SMS poruku klikom na Send.


Istorija plaćanja

Nakon što realizujete plaćanje, pojaviće se ekran sa istorijom plaćanja u kome možete da vidite podatke vezano za transakciju koju ste upravo izvršili, kao i za sve prethodne transakcije.


U aplikaciju se možete vratiti klikom na opciju SMSParking koja se nalazi u gornjem lijevom uglu.Na osnovnom ekranu istoriju plaćanja možete pogledati na ikonicu koja se nalazi u gornjem desnom uglu.Podatke iz istorije plaćanje možete izbrisati ukoliko vam više nisu potrebni.Često postavljena pitanja

1. Zašto je bolje da koristim aplikaciju od toga da sam pošaljem SMS poruku?

Zato što je korišćenje aplikacije efikasniji način, smanjuje se mogućnost greške u kucanju koda koji je sadržaj poruke i ne treba pamtiti broj na koji se poruka šalje.

2. Da li je slanje SMS poruke besplatno?

Nije besplatno. Cijena slanja poruke je ista kao kada bi ste je sami poslali i zavisi od parking zone i grada u kome se nalazite.

3. Da li postoje dodatni troškovi korišćenja aplikacije u odnosu na standardni način slanja poruke?

Ne postoje. Aplikacija samo olakšava proceduru slanja poruke, tako što popuni broj na koji šaljete poruku, kao i sadržaj poruke.

Imate pitanje za nas?

Nema problema, pišite nam na aplikacije@2bi.me i brzo ćemo vam odgovoriti.